Presseinformasjon

Statssekretær Skogen deltar på Aseans utenriksministermøte i Manila 7.-8. august

Statssekretær Tone Skogen deltar i markeringen av 50-årsdagen for opprettelsen av den regionale sammenslutningen Association of South East Asian Nations (Asean) den 8. august.

- Det er imponerende hvordan Asean gjennom sitt skrittvise integrasjonsprosjekt har bidratt til å snu regionen fra krig og konflikt til fred og stabilitet, og således lagt til rette for sterk økonomisk vekst og utvikling, sier Skogen.

Markeringen finner sted samtidig med Aseans årlige utenriksministermøte i Manila, Filippinene 7.-8. august. Norge er invitert av Asean-formannskapet Filippinene til å delta sammen med Aseans øvrige dialogpartnere. Norge ble partner med Asean i 2015.

Partnerskapet med Asean er viktig for Norge og muliggjør samarbeid om gode, og forutsigbare rammevilkår for norsk næringsliv og fredelig og bærekraftig utvikling. Asean er også et viktig forum for dialog om globale spørsmål, regional stabilitet, menneskerettigheter og regional økonomisk integrasjon.

Asean-landene har stor økonomisk betydning for Norge. I 2016 var Asean-landene samlet sett Norges fjerde største handelspartner og det tredje viktigste eksportmarkedet. 270 norske bedrifter er representert i regionen.

Fem land var med på etableringen av Asean i 1967. Organisasjonen har nå ti medlemsland og en rekke partnerland og regionale møteplasser.

Til toppen