Presseinformasjon

Brende lanserer ny handlingsplan for kvinners rettigheter

Utenriksminister Børge Brende har invitert ledere og sentrale aktører fra bistandsmiljøet, sivilsamfunn og næringsliv til lansering av ny handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken: «Frihet, makt og muligheter» (2016-2020), 2. september.

- Jeg er stolt over å legge frem en ambisiøs handlingsplan for kvinners rettigheter. Gamle spørsmål krever nye svar og vi ønsker å modernisere måten vi jobber med likestilling på. Jeg har derfor tatt initiativ til en pådrivergruppe for global likestilling, med deltakelse fra næringsliv, sivilt samfunn, akademia og partene i arbeidslivet. Vi lanserer også programmet «Likestilling for utvikling» (Like), som vil styrke arbeidet vårt på dette feltet. Dette er nye grep som skal bidra til gjennomføring av handlingsplanen, sier utenriksminister Brende.

Under lanseringen blir det taler ved utenriksminister Børge Brende og barne- og likestillingsminister Solveig Horne, innlegg ved to av deltakerne i pådrivergruppen, Petter Stordalen og Helga Hernes, samt innlegg ved Fouks-leder Gro Lindstad og Norad-direktør Jon Lomøy. Åpningen etterfølges av en mottakelse.

Tid: Fredag 2. september kl. 14.

Sted: Norads informasjonssenter (5. etasje), Bygdøy allé 2, 0257 Oslo (gamle Hydrobygget)

Presse som ønsker å delta bes kontakte Ingrid Kvammen Ekker, ike@mfa.no, mobil 990 24 984.

Til toppen