Presseinformasjon

Pressemøte med utenriksministeren på Gardermoen tirsdag 10. januar om humanitær støtte til Irak

Utenriksminister Børge Brende og direktør i Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Cecilie Daae, møter pressen på Gardermoen tirsdag 10. januar, i forbindelse med at Norge sender medisinsk utstyr til sivile sykehus i Irak. Møtet skjer på et lager der pakking av utstyret pågår.

Tidspunkt: Tirsdag 10. januar kl 15.30. Oppmøte senest kl 15.15
Sted: Kvalitetstransport, OAC-bygget, Fridtjof Nansens veg 17, 2060 Gardermoen

For påmelding, kontakt: Kommunikasjonsrådgiver i DSB Vegard Ellefsen, mob 934 93 383.

Kontaktperson i Utenriksdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mob 922 84 752.

Det er store humanitære behov i forbindelse med den militære offensiven i Mosul i Irak. Kapasiteten på sykehusene både rundt Mosul og i Erbil er på bristepunktet og nødvendig medisinsk og kirurgisk materiell er ikke tilgjengelig lokalt.Norge sender derfor nå medisinsk utstyr for over elleve millioner kroner, etter forespørsel fra FN. Bidraget er finansiert av Utenriksdepartementet og organiseres i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Utstyret er i hovedsak medisinsk traumekirurgisk utstyr. Det skal overleveres til Verdens helseorganisasjon og skal brukes til livreddende helseinnsats på sykehus i og rundt byen Erbil. Det norske bidraget skal etter planen sendes med fly fra Gardemoen 11. januar og vil ankomme Erbil samme dag.

Rundt ti millioner mennesker i Irak trenger humanitær bistand. Norge bidro med mer enn 428 millioner i bistand til Irak i 2016.

Til toppen