Presseinformasjon

Utenriksminister Brende besøker Israel og Palestina

Utenriksminister Børge Brende vil 7. – 9. september besøke Israel og Palestina.

Hovedformålet med besøket er å forberede det neste møtet i giverlandsgruppen (AHLC) som Norge leder. Møtet finner sted under høynivåuken i FN i New York 19. september. Den fastlåste politiske situasjonen mellom Israel og palestinerne vil også stå på dagsorden under utenriksministerens møter.

- Selv om det i lang tid har vært stillstand i den politiske prosessen mellom
partene, er det svært viktig å videreføre støtten til palestinske myndigheter og de palestinske institusjonene. Dette er giverlandsgruppens hovedoppgave. Fungerende palestinske institusjoner er en av forutsetningene for en to-statsløsning, sier utenriksminister Brende.

Under oppholdet vil han ha samtaler med flere israelske og palestinske
politiske ledere, blant annet med statsminister Benyamin Netanyahu og president Mahmoud Abbas.

- En varig politisk løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne vil
være et viktig bidrag til stabilitet i Midtøsten. I møtene med statsminister
Netanyahu og president Abbas vil jeg understreke at partene må vise politisk vilje til å løse konflikten og virkeliggjøre to-statsløsningen. Det
internasjonale samfunnet vil bistå, men det er kun partene som kan berge
to-statsløsningen, sier Brende.

Pressekontalt: Guri Solberg , mobil +47 922 19 769

 

Til toppen