Presseinformasjon

Statssekretær Hattrem til Ukraina 7. - 9. februar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tore Hattrem vil besøke Ukraina 7. - 9. februar. Hovedfokus for besøket vil være konflikten i landet og norsk støtte til Ukrainas reformbestrebelser.

- Konflikten i Ukraina er svært alvorlig. Det er viktig at alle parter følger opp sine forpliktelser og arbeider for en politisk løsning. Dette vil være mitt budskap til ukrainske myndigheter, sier Hattrem.

I Kyiv vil Hattrem ha møter med representanter for ukrainske myndigheter og det sivile samfunn i tillegg til stedlige representanter for norske og internasjonale organisasjoner som arbeider i landet. Mange av disse organisasjonene mottar støtte fra Norge og besøket er også et ledd i oppfølgingen av regjeringens støttepakke til Ukraina som ble lansert av statsminister Solberg under hennes besøk til Kyiv i november 2014.

- Norge ønsker å være en pålitelig og langsiktig partner for Ukraina. Vår støtte er imidlertid ikke uforbeholden, men er ment å understøtte ukrainske reformbestrebelser. Ukrainas fremtid beror på om landet makter å gjennomføre dyptgripende reformer. Dette er vanskelig under enhver omstendighet, og spesielt når landet samtidig står overfor væpnet aggresjon. Ukraina har behov for vår støtte, men vi må samtidig stille klare krav til resultater. Vi har derfor hyppig politisk kontakt med Ukraina, sier statssekretæren.

Pressekontakt: Pressevakten UD, 23 95 00 02