Presseinformasjon

Utenriksministeren lanserer ny India-strategi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fredag 14. desember kl. 09.00 lanserer utenriksminister Ine Eriksen Søreide regjeringens nye strategi for samarbeidet med India.

Som verdens største demokrati og en fremvoksende økonomi i rivende utvikling er India i økende grad en global premissleverandør, og en stadig viktigere partner for Norge. Utviklingen i India vil påvirke hvorvidt verden når de globale bærekraftsmålene og klimamålene.

Med dette som utgangspunkt ønsker regjeringen å styrke Norges forhold til og økonomiske forbindelser med India. Blå økonomi og bærekraftig bruk av havets ressurser vil stå sentralt. Indiastrategien inkluderer derfor etablering av et samarbeid om hav, med mål om å synliggjøre norske teknologiske løsninger og å fremme norsk næringsliv.

Tid: Fredag 14. desember kl. 09.00 – 10.00.
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Presse som ønsker å delta bes sende en e-post til siri.svendsen@mfa.no.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen, mobil 976 87 801.