Barents urfolkstoppmøte 8. juni under Norges formannskap i Barentsrådet

Utenriksministeren er vert for Barents urfolkstoppmøte 8. juni. Møtet organiseres i samarbeid med Sametinget, Västerbotten som har formannskapet i Barents regionråd og urfolksarbeidsgruppen under Barentsrådet. Møtet kan følges på nett-tv.

Nett-tv Barents urfolkstoppmøte 8. juni under Norges formannskap i Barentsrådet

Se sendingen her

Se sendingen her

Dette er et av de viktigste arrangementene under Norges formannskap i Barentsrådet 2019-2021. På utenriksministermøtet 26. oktober i Tromsø avsluttes Norges formannskap og Finland overtar ledervervet i Barentsrådet.

Tema for urfolkstoppmøtet vil være samarbeidet mellom urfolkene i Barentsregionen som inkluderer samer, nenets-folket, komi-folket og vepsere.

Blant deltakerne fra norsk side er utenriksminister Ine Eriksen Søreide og sametingspresident Aili Keskitalo.

Møtet begynner klokka 10.

Se program for møtet.