Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 10

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 10, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalendaren på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 7. – onsdag 9. mars
Utanriksminister Brende deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse. Stad: Hurdalsjøen hotell og konferansesenter

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 10. mars
Kl. 10.10: Utanriksminister Brende held innlegg på KLP Kommunekonferansen 2016. Stad: Scandic Nidelven Hotel, Trondheim

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19.00: Utanriksminister Brende er vert for ein middag for generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 11. mars
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende deltek i debatten i Stortinget i samband med den utanrikspolitiske utgreiinga frå 1. mars. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Elisabeth Aspaker

Måndag 7. - onsdag 9. mars
Statsråd Aspaker deltek på regjeringa sin budsjettkonferanse i Hurdal. Stad: Hurdalsjøen hotell og konferansesenter

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 7. mars
Statssekretær Hattrem er til Brussel for møte i Nato. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 8. mars
Kl. 12.15: Statssekretær Hattrem er vert for eit lunsjmøte med UNDP sin administrator Helen Clark. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.45: Statssekretær Hattrem deltek på eit seminar i regi av Norsk-ukrainsk handelskammer (NUCC). Stad: Telenor, Fornebu

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 9. mars
Kl. 13.00: Statssekretær Hattrem opnar Fredskorpset sin konferanse Ungt leiarskap. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 10. og fredag 11. mars
Statssekretær Hattrem besøkjer Tromsø og Bodø. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bodø og Tromsø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 7. mars
Kl. 09.00: Statssekretær Skogen deltek på eit seminar om mattryggleik i regi av Norad. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.00: Statssekretær Skogen møter Initiativ for etisk handel (IEH). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.00: Statssekretær Skogen møter Shenggen Fan og Bruce Campbell frå Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 8. – laurdag 12. mars
Statssekretær Skogen reiser til Tanzania. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Tanzania

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Måndag 7. mars
Statssekretær Tronstad besøkjer Bergen. Statssekretæren vil mellom anna holde innlegg for studentorganisasjonen European Law Student Association (Elsa), møte rektor ved Universitetet i Bergen og treffe Bergen sitt næringsråd. Stad: Bergen

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 9. mars
Kl. 13.00:  Statssekretær Tronstad opnar utstillinga 'Mennesker og muligheter', eit utval eksempel på prosjekt finansiert av Noreg gjennom EØS-midla, i regi av riksantikvaren og Kulturrådet. Stad: Kulturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.