Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 20

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 20, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 17. mai
Kl. 08.30: Utanriksminister Brende er vert for ein frukost for stadlege og sideakkrediterte ambassadørar. Stad: Hotel Continental, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.00: Utanriksminister Brende er vert for ei 17. maimottaking. Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 18. mai
Utanriksminister Brende deltek på møte for dei nordisk-baltiske guvernørane i Verdsbankgruppa. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: København

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 19. – fredag 20. mai
Utanriksminister Brende deltek på utanriksministermøte i Nato. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250. 

Statsråd Elisabeth Aspaker

Onsdag 18. mai
Kl. 17.00: Statsråd Aspaker deltek på eit møte med Nordnorsk råd. Stad: KS Agenda møtesenter, Oslo. NB! Møtet er avlyst. 

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Torsdag 19. mai
Kl. 10.00: EØS/EU-minister Aspaker held den halvårlege talen om europapolitikken. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Kl. 13.00: Statsråd Aspaker har møte med administrerande direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Kl. 17.00: Statsråd  Aspaker deltek på arrangementet «Norges 100 mektigste kvinner 2016». Stad: Kapital/Hegnar Media, Oslo

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Statssekretær Tore Hattrem

Tysdag 17. - onsdag 18. mai
Statssekretær Tore Hattrem deltek på ministermøte i Europarådet. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Sofia, Bulgaria

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 20. mai
Kl. 13.30: Statssekretær Tore Hattrem møter Rabab Sadr, styreleiar for Imam Sadr Foundation i Libanon. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 17. – fredag 20. mai
Statssekretær Tone Skogen reiser til Laos og Vietnam. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Vientiane og Hanoi, Laos og Vietnam

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Onsdag 18. – fredag 20. mai
Statssekretær Tronstad reiser til Berlin og Hamburg for mellom anna å delta i eit panel om energitryggleik på ein OSSE-konferanse. Ho skal også møte representantar for tyske styresmakter og delta på eit møte i Team Norway om innovasjon og fremje av norsk næringsliv. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Berlin og Hamburg, Tyskland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.