Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 21

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 21, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 23. – tysdag 24. mai
Utanriksminister Brende deltek på Verdas humanitære toppmøte. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Istanbul.

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752.

Onsdag 25. mai
Kl. 16.00: Utanriksminister Brende møter Angolas utanriksminister Georges Chicoti. Stad: Oslo (Parkveien)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 26. mai
Kl. 11.30: Utenriksminister Brende er i Stortinget i samband med handsaminga av Kontroll- og konstitusjonskomiteen si innstilling om avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell. Stad: Oslo (Stortinget)  

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende er vert for det nordisk-afrikanske utanriksministermøtet. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Oslo (Scandic Holmenkollen Park Hotel). 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 27. mai
Utanriksminister Brende er vert for det nordisk-afrikansk utanriksministermøtet. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Oslo (Scandic Holmenkollen Park Hotel).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.  

Statsråd Elisabeth Aspaker

Måndag 23. og tysdag 24. mai
EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker reiser til Emden i Tyskland måndag 23. mai for å opne ein ny gassterminal. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Emden (Tyskland).

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Onsdag 25. mai
EØS/EU-minister Elisabeth Aspaker er i Brussel for det halvårlege møtet i EØS-rådet. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel (Belgia).

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Torsdag 26. mai
Kl. 10.00: EØS/EU-minister ElisabethAspaker deltek i debatten etter den halvårlege talen om europapolitikken. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 23. mai
Kl. 12.00: Statssekretær Hattrem har bilaterale konsultasjonar og arbeidslunsj med Darja Bavdaž Kuret, statssekretær i det slovenske utanriksdepartementet. Stad: Oslo (UD).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.00: Statssekretær Hattrem deltek ved opninga av det nye slovenske konsulatet. Stad: Oslo (Lille Grensen 7).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 24. mai
Kl. 09.30: Statssekretær Hattrem held opningsinnlegget på Oslo Freedom Forum. Stad: Oslo (Oslo Nye Teater).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.15: Statssekretær Hattrem held innlegg på eit seminar om norsk palestinapolitikk i regi av Fellesutvalget for Palestina og Palestinas Venner på Stortinget. Stad: Oslo (Stortinget).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 25. mai
Kl. 15.15: Statssekretær Hattrem møter Michel Forst, FN sin spesialrapportør for menneskerettforkjemparar. Stad: Oslo (UD).

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 26. mai
Statssekretær Hattrem deltek på nordområdekonferansen High North Dialogue. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bodø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 24. - fredag 27. mai
Statssekretær Tone Skogen deltek på årsmøte i Afrikabanken. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Lusaka (Zambia)

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.