Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 2

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Søndag 8. - måndag 9. januar
Utanriksminister Brende deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvollen hotell

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181.

Måndag 9. januar
Kl. 16.30: Utanriksminister Brende møter dei fem største hjelpeorganisasjonane om humanitære spørsmål. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 18.00: Utanriksminister Brende møter John J. Hamre, president for Center for Strategic and International Studies (CSIS). Stad: Parkveien, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 10. januar
Kl. 08.15: Utanriksminister Brende held innleiing på eit frukostseminar i regi av Kongsberggruppen. Stad: Grand Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Utanriksminister Brende held ei Afghanistan-utgreiing for Stortinget. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 14.00: Utanriksminister Brende har møte med Stortinget sin delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid om nordområdespørsmål. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 15. – måndag 16. januar
Utanriksminister Brende vitjar Paris. Han skal delta på eit møte om Midtausten og ha politiske samtalar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Paris

Pressekontakt: Astrid Sehl, 922 84 752.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Søndag 8. – måndag 9. januar
EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvollen hotell

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ragnhild Berg Nilsen, 916 96 455.

Tysdag 10. januar
Kl. 10.30: EØS- og EU-minister og nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen deltek i debatten om melding til Stortinget om nordisk samarbeid, Meld. St. 5 (2016-2017). Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Marit Berger Røsland

Søndag 8. – måndag 9. januar
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvollen hotell

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Bård Ludvig Thorheim, 975 45 181.

Tysdag 10. januar
Kl. 08.15: Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på eit frukostseminar i regi av Kongsberggruppen. Stad: Grand Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 10. januar
Statssekretær Tone Skogen deltek på ein lunsj i samband med vitjinga til den canadiske parlamentspresidenten, Geoff Regan. Stad: Gamle Logen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Fredag 13. januar
Statssekretær Tone Skogen deltek på møte i Irena (International Renewable Energy Agency). Stad: Abu Dhabi, Dei sameinte arabiske emirata

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Tysdag 10. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Laila Bokhari møter ei interdepartemental gruppe for kvinner, fred og tryggleik. Stad: Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Søndag 8. – måndag 9. januar
Statssekretær Elsbeth Tronstad deltek på Høgre sin felleskonferanse 2017. Stad: Sundvollen hotell

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ragnhild Berg Nilsen, 916 96 455

Til toppen