Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 4

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 4, 2017.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 23. - tysdag 24. januar
Utanriksminister Brende deltek på Arctic Frontiers 2017. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Tromsø.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. januar
Kl. 10.00: Utanriksminister Brende møter Michel Barnier, sjefsforhandlar for brexit i EU-kommisjonen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Utanriksminister Brende møter Erkki Tuomioja, tidlegare utanriksminister i Finland. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 26. januar
Utanriksminister Brende er i Berlin for politiske samtalar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Berlin, Tyskland

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

Måndag 23. - tysdag 24. januar
Statsråd Bakke-Jensen deltek på Arctic Frontiers 2017. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Tromsø

Pressekontakt: Siri R. Svendsen 976 87 801

Tysdag 24. januar
Kl. 18.00: Statsråd Bakke-Jensen møter budsjettgruppa i Nordisk råd sitt presidium. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. januar
Kl. 09.00: Statsråd Bakke-Jensen møter sjefsforhandlaren i EU-kommisjonen for brexit, Michel Barnier. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 26. januar
Kl. 08.45: Statsråd Bakke-Jensen deltek under markeringa av Finland sitt 100-årsjubileum. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Siri Svendsen, 976 87 801

Statssekretær Marit Berger Røsland

Måndag 23. januar
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på Arctic Frontiers 2017.  Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Tromsø

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 24. januar
Statssekretær Marit Berger Røsland deltek på eit arrangement i høve lanseringa av FN sine humanitære appellar for Syria og regionen. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Helsingfors, Finland

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. januar
Kl. 09.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter statssekretær i det canadiske utanriksdepartementet, Pamela Goldsmith-Jones. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Statssekretær Marit Berger Røsland møter Erik Fosse, president for Norwac (Norwegian Aid Committee). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 23. – onsdag 25. januar
Statssekretær Tone Skogen reiser til New York for å delta på FN sitt høgnivåmøte om Agenda 2030 og ''Sustaining Peace''. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 26. januar
Kl. 11.00: Statssekretær Tone Skogen møter Bambang Brodjonegoro, indonesisk minister for utviklingsplanlegging. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 15.00: Statssekretær Tone Skogen møter konserndirektør i Statkraft, Jürgen Tzchoppe. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Laila Bokhari

Tysdag 24. januar
Kl. 12.30: Statssekretær Laila Bokhari deltek på eit arrangement i høve lanseringa av Global Opportunity Report 2017. Stad: DNV GL sitt hovudkvarter, Høvik.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. januar
Kl. 12.00: Statssekretær Laila Bokhari deltek på ein lunsj for statssekretær i det canadiske utanriksdepartementet, Pamela Goldsmith-Jones. Stad: Canadas ambassade, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 26. – fredag 27. januar
Statssekretær Laila Bokhari deltek på toppmøtet i Den afrikanske union (AU). Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Addis Abeba, Etiopia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Måndag 23. – tysdag 24. januar
Statssekretær Tronstad deltek på Arctic Frontiers 2017. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Tromsø

Pressekontakt: Siri Svendsen, 976 87 801

Tysdag 24. januar
Kl. 18.00: Statssekretær Tronstad møter budsjettgruppa i Nordisk råd sitt presidium. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 25. januar
Kl. 09.00: Statssekretær Tronstad møter sjefsforhandlaren i EU-kommisjonen for brexit, Michel Barnier. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250

Torsdag 26. januar
Kl. 13.00: Statssekretær Tronstad møter X-games Norway. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 27. januar
Kl. 15.00: Statssekretær Tronstad deltek på markeringa av Den internasjonale Holocaustdagen. Stad: Akershuskaia, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Til toppen