Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 44

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 44, 2020.