Innføring av nye Schengen-standardiserte oppholdskort

Regjeringen foreslår å innføre nye oppholdskort med fingeravtrykk og foto som blant annet vil bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold.

Justis- og politidepartementet har lagt frem et lovforslag om elektronisk lagring av
biometri i Schengen-standardiserte oppholdskort.

– Ordningen med oppholdskort vil øke sikkerheten rundt dokumentasjon på oppholds-tillatelse, og dermed bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold, sier justisminister Grete Faremo.

Justisminister Faremo understreker at kortene også vil gjøre det enklere for brukerne å dokumentere oppholdstillatelsen overfor andre aktører enn myndighetene, så som
arbeidsgivere, banker mv.

Les hele pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet her.

Justis- og politidepartementet har lagt frem et lovforslag om elektronisk lagring av
biometri i Schengen-standardiserte oppholdskort.

– Ordningen med oppholdskort vil øke sikkerheten rundt dokumentasjon på oppholds-tillatelse, og dermed bidra til å forebygge illegal innvandring og illegalt opphold, sier justisminister Grete Faremo.

Justisminister Faremo understreker at kortene også vil gjøre det enklere for brukerne å dokumentere oppholdstillatelsen overfor andre aktører enn myndighetene, så som
arbeidsgivere, banker mv.

Les hele pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet her.

Til toppen