Innspillsmøte om Norges prioriteringer på FNs miljøforsamling

Klima- og miljøministeren inviterer til innspillsmøte med sivilsamfunnet om Norges prioriteringer på FNs miljøforsamling 7.november kl 13, i Kongens gt 18-20.

Tema for møtet er FNs miljøforsamling (UNEA) som blir avholdt 4.-6.desember i Nairobi. Hovedtema på miljøforsamlingen er forurensning. Innspillsmøtet vil innledes med en presentasjon av Norges prioriteringer på UNEA, med særlig vekt på Norges vedtaksforslag om marin forsøpling og mikroplast.Enkel servering.

Påmelding til kld.servicetorg@kld.dep.no innen mandag 6. november.

Til toppen