Innspillsmøte om selskapsretten

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland ber om innspill til hvordan selskapsretten kan tilrettelegges for bedre for næringslivets behov og verdiskaping.

Departementet inviterer derfor til innspillsmøte 17. august 2015 kl. 10.00-12.00. Møtet finner sted på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) i Hausmanns gate 16 i Oslo.

Arrangementet er åpent for pressen.

Program:

10.00-10.30

Registrering og lett servering.

10.30-10.40

Velkommen ved næringsminister Monica Mæland

10.40-11.00

"Videreutvikling av selskapsretten – muligheter og utfordringer"
Partner/høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, Advokatfirmaet Hjort DA

11.00-11.20

"Juridisk infrastruktur – betydningen av samspill mellom lovene"
Administrerende direktør Sandra Riise, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

11.20-11.40

"Forventinger fra næringslivet"
Advokat Halvor E. Sigurdsen, NHO

11.40-12.30

Diskusjon
Ordstyrer er direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene.

Temaer som er av interesse for departementet er blant andre:

  • Hva bør være de viktigste målsetningene i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde selskapslovgivningen?
  • Er det områder innenfor selskapslovgivningen som bør evalueres?
  • Hvordan sikre sammenhengen og konsistensen mellom selskapslovgivningen og annet regelverk?
  • Hvordan bør arbeidet med selskapsretten organiseres for å sikre en effektiv oppdatering av lovgivningen?
  • Hvordan kan vi sikre en god balanse mellom næringslivets behov og andre berørte interesser?