Innspillsmøte om selskapsretten

Næringsminister Monica Mæland ber om innspill til hvordan selskapsretten kan tilrettelegges for bedre for næringslivets behov og verdiskaping.

Departementet inviterer derfor til innspillsmøte 17. august 2015 kl. 10.00-12.00. Møtet finner sted på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) i Hausmanns gate 16 i Oslo.

Arrangementet er åpent for pressen.

Program:

10.00-10.30

Registrering og lett servering.

10.30-10.40

Velkommen ved næringsminister Monica Mæland

10.40-11.00

"Videreutvikling av selskapsretten – muligheter og utfordringer"
Partner/høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner, Advokatfirmaet Hjort DA

11.00-11.20

"Juridisk infrastruktur – betydningen av samspill mellom lovene"
Administrerende direktør Sandra Riise, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

11.20-11.40

"Forventinger fra næringslivet"
Advokat Halvor E. Sigurdsen, NHO

11.40-12.30

Diskusjon
Ordstyrer er direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene.

Temaer som er av interesse for departementet er blant andre:

  • Hva bør være de viktigste målsetningene i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde selskapslovgivningen?
  • Er det områder innenfor selskapslovgivningen som bør evalueres?
  • Hvordan sikre sammenhengen og konsistensen mellom selskapslovgivningen og annet regelverk?
  • Hvordan bør arbeidet med selskapsretten organiseres for å sikre en effektiv oppdatering av lovgivningen?
  • Hvordan kan vi sikre en god balanse mellom næringslivets behov og andre berørte interesser?
Til toppen