Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspillsseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi

Landbruks- og matdepartementet, sammen med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, inviterer aktører i landbruks- og matsektoren til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi.

Tid: Onsdag 4. mars, kl. 10.00-14.00
Sted: Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Formålet med innspillseminaret er å hente inn mer informasjon om hvordan aktører i landbruks- og matssektoren jobber med sirkulær økonomi og synliggjøre det som gjøres på bioøkonomi i landbruket.

Granavolden-erklæringen slår fast at "Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi".  Landbrukssektoren leverer fornybare ressurser fra jord og skog til bioøkonomien. Regjeringens bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter" skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene. De biobaserte næringene og videre oppfølging av regjeringens bioøkonomistrategi vil være viktig i omstillingen til en sirkulær økonomi.

Foreløpig program

Tidspunkt Program  
Kl. 09.30 Kaffe  
Kl. 10.00 Åpning v/statssekretær Widar Skogan   
Kl. 10.15 Presentasjon av felles handlingsplan for bioøkonomi v/ Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd  
Kl. 10.35 Presentasjon av NIFU-rapporten Socioeconomic Indicators to Monitor Norway’s Bioeconomy in Transition v/ Antje Klitkou, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning  
Kl. 10.55 Pause og enkel lunsj  
Kl. 11.30 Kort om prosessen med strategi for sirkulær økonomi v/ Carl Frederik Kontny, Klima- og miljødepartementet  
Kl. 11.45 Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi, sett fra tre aktørers ståsted: NCE Heidner Biocluster v/ daglig leder Kristiane Haug Berg, Norsk Landbrukssamvirke v/administrerende direktør Ola Hedstein, Avfall Norge v/ næringspolitisk direktør Cecilie Lind.   
Kl. 12.15 Spørsmålsrunde  
Kl. 12.25  Pause  
Kl. 12.35 Innspill fra aktører i landbruks- og matsektoren til temaet: "Landbrukets bidrag til bioøkonomien og sirkulær økonomi". Meld interesse for å holde innlegg ved å sende en e-post til [email protected]
Det legges opp til korte innlegg på maks 5 minutter.
 
Kl. 13.40 Spørsmålsrunde  
Kl. 13.50 Avslutning v/ Guro Tveito, Landbruks- og matdepartementet  

Påmelding

Påmeldingsfristen er 26. febuar, og skjer via e-post. Av plasshensyn er det en begrensning i antall deltakere. Det er mulig å melde sin interesse for å holde et innlegg. Det tas forbehold om begrensninger på antall innlegg. Det legges opp til at de som skal holde innlegg får fem minutter hver til å presentere sitt innlegg. Innlegg bør særlig ta utgangspunkt i spørsmålene:

  1. Hvilke muligheter og barrierer finnes det ut fra deres ståsted for overgangen til en sirkulær økonomi? (ev. behov for nye virkemidler?)
  2. Hvordan kan sirkulær økonomi bidra til økt bærekraft i landbruket?              
  3. En sirkulær økonomi krever sektorovergripende samarbeid- hva trengs for å få til dette.

Meld deg på seminaret ved å sende e-post til [email protected] 

Arbeid med strategien om sirkulær økonomi

Klima- og miljødepartementet, som leder regjeringens arbeid med strategien om sirkulær økonomi, vil legge til rette for innspill spesifikt knyttet til denne strategien. Innspillsseminaret 4. mars erstatter ikke disse prosessene.

Til toppen