Integrert plantevern er nå et krav

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den nye forskriften om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni i år. Integrert plantevern har nå blitt et krav, som betyr at andre metoder må vurderes før det kan bli aktuelt å benytte kjemiske midler.

En av de største endringene er at integrert plantevern ikke lengre bare er en anbefaling. Det er et krav at andre metoder skal vurderes først. Velges kjemiske midler, må det begrunnes. Andre metoder kan være ugrasharving eller annen mekanisk bekjemping, vekstskifte, næringstilgang eller for eksempel å ta i bruk mer resistente sorter.

Den nye forskriften om plantevernmidler har endringer som berører alle brukere og forhandlere av plantevernmidler i Norge. Forskriften kommer som følge av at Norge tar inn EUs regelverk på området.