Historisk arkiv

Jenter med innvandrerbakgrunn ut på fotballbanen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

– Vi ønsker å få enda flere jenter med innvandrerbakgrunn ut på fotballbanen. Det sier arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, som nå vil bruke fotball som et integreringstiltak.

– Vi ønsker å få enda flere jenter med  innvandrerbakgrunn ut på fotballbanen. Det sier arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, som nå vil bruke fotball som et integreringstiltak.

Norges Fotballforbund (NFF) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har inngått en samarbeidsavtale hvor målet er at flere barn med innvandrerbakgrunn skal begynne å spille fotball. Prosjektet er særlig rettet mot jenter og er landsomfattende.


Avspark for prosjektet på Linderudbanen i  Oslo. Fra venstre Dawda Leigh (Vålerenga Fotball), arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen, Mostafa Abdellaoue (Vålerenga Fotball), fotballpresident Sondre Kåfjord og Nasra Abdullah (Team Strømmen).
Last ned: Høyoppløselig versjon av dette bildet  -  annet bilde

– Idrettsarenaen er en av de viktigste møteplassene i samfunnet vårt, og det er viktig å få med en enda større del av innvandrerbefolkningen på denne arenaen.  Dette er et viktig integreringstiltak, sier statsråden.

Jentene skal rekrutteres gjennom et tett samarbeid med skoler som har mange flerkulturelle elever. Prosjektet skal også samarbeide med frivillige organisasjoner, innvandrerorganisasjoner og kommunene.  Et konkret tiltak i regi av NFF er å ha åpne fotballskoler med kvalifiserte trenere hvor barn fra 6 års alder kan spille fotball uten å være medlem av klubben.

– Fotball bygger bro mellom mennesker. Vi ønsker at fotballen skal være for alle. Fotball er den største barneidretten i Norge med over 100 000 aktive jenter . Likevel er det få jenter med innvandrerbakgrunn som spiller. Det ønsker vi å gjøre noe med gjennom dette samarbeidet, sier fotballpresident Sondre Kåfjord.

Gjennom prosjektet ønsker man også å involvere flere  foreldre med innvandrerbakgrunn, slik at enda flere enn i dag kan bli en del av idrettsmiljøet.

IMDi finansierer tiltakene i avtalen. Bevilgningene i 2009 er på 500.000 kroner. Bevilgningen for 2010 vil avklares i utgangen av 2009. Prosjektperioden er satt til 1 år, men er en del av et større treårig prosjekt.

Avspark for prosjektet ble tatt av statsråden og fotballpresidenten sammen med Nasra Abdullah (Team Strømmen), Mostafa Abdellaoue (Vålerenga Fotball), og Dawda Leigh (Vålerenga Fotball). Abdullah er den første med innvandrerbakgrunn på kvinnelandslaget i fotball, mens Abdellaoue og Leigh er profilerte spillere på Vålerenga.

– Dette er et viktig prosjekt som vi ønsker å støtte, sier de tre fotballspillerne.

 

Til toppen