Historisk arkiv

Kart over Stabbursdalen nasjonalpark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kart over Stabbursdalen nasjonalpark

Stabbursdalen nasjonalpark - kart
Stabbursdalen nasjonalpark er utvidet fra 97 til 746,9 kvadratkilometer 20.12.02. Område markert 1, er nytt landskapsvernområde og dekker 189,1 kvadratkilometer. Verneområdene dekker tilsammen 936 kvadratkilometer.

Til toppen