Kina og Norge gjenopptar helsesamarbeid

Kinas visehelseminister Cui Li besøker Norge torsdag for å diskutere norsk-kinesisk helsesamarbeid med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Temaer for møtet er blant annet antibiotikaresistens, global helse og IKT.

Kinas visehelseminister Cui Li besøker Norge torsdag for å diskutere norsk-kinesisk helsesamarbeid med helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Kinas visehelseminister Cui Li besøker Norge torsdag for å diskutere norsk-kinesisk helsesamarbeid med helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Jeg er glad for at Kina og Norge nå har gjenopptatt helsesamarbeidet. Selv om vi er ulike med tanke på størrelse og kultur, har vi flere felles utfordringer, som økende eldre befolkning, smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer og sårbarhet mot pandemier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Store muligheter på helseområdet

Et slikt helsesamarbeid gir også store muligheter innen forskning og innovasjon på helseområdet.

– Det er stort potensial for samarbeid mellom Kina og Norge innen for eksempel persontilpasset medisin, velferdsteknologi og ehelse, sier Bent Høie.

Styrker samarbeidet om antibiotikaresistens

Helse- og omsorgsministeren er opptatt av å styrke det internasjonale samarbeidet om antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens er et alvorlig problem i Kina. Landet har derfor en nasjonal handlingsplan på området, noe også Norge har.

– Vi er interessert i å utveksle erfaringer med Kina på dette feltet, sier Høie.

Forbedrer internasjonal beredskap

Regjeringen ønsker å forbedre internasjonal beredskap og samarbeid ved globale helsekriser. Under ebolakrisen var Kinas bidrag i Sierra Leone stort.

– Derfor er det interessant å lytte til Kinas erfaringer og kunnskap når det gjelder å bidra med helsepersonell og infrastruktur under pandemier, sier statsråden.

Den kinesiske visehelseministeren skal også besøke Folkehelseinstituttet, Oslo Universitetssykehus og Oslo legevakt for å se på hvordan Norge forebygger, overvåker, varsler og håndterer kriser, og planlegger og styrer vår beredskap.

Til toppen