Historisk arkiv

Kjell Grandhagen blir ny sjef for Etterretningstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Kjell Grandhagen er av kongen i statsråd i dag utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten. Han etterfølger generalløytnant Torgeir Hagen, som har vært sjef for E-tjenesten siden april 2002.

Generalløytnant Kjell Grandhagen er av kongen i statsråd i dag utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten, fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. Han etterfølger generalløytnant Torgeir Hagen, som har vært sjef for E-tjenesten siden april 2002.

Grandhagen kommer fra stillingen som militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han ble utnevnt til generalløytnant og tiltrådte som en av forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver 1.desember 2006.

Generalløytnant Kjell Grandhagen er født 7. oktober 1954 i Oslo. Han ble uteksaminert fra Befalsskolen for infanteriet i 1974 og fra Krigsskolen i 1978. Han har også gjennomført Hærens stabsskole og Ecole Superieur de Guerre Interarmées i Paris i 1990.

Grandhagen har blant annet tjenestegjort som tropps- og kompanisjef i Brigaden i Nord-Norge, som assisterende operasjonsoffiser i 6. divisjon, militær rådgiver for styrkesjef i Multinational Force and Observers i Sinai og assisterende stabssjef/operasjonsoffiser ved Distriktskommando Nord-Norge. Videre har han vært stabssjef og sjef for den norsk/polske brigaden i NATOs fredsstyrke i Bosnia, sjef for Krigsskolen og sjef for Presse- og informasjonsavdelingen ved Forsvarets overkommando. Han har også tjenestegjort som sjef for 6. divisjon og som sjef for Hærens styrker.

Som sjef for E-tjenesten blir han direkte underlagt forsvarssjefen, og har det stabsmessige ansvar for det funksjonsområde forsvarssjefen er tillagt innen feltet etterretningstjeneste.

Etterretningstjenesten støtter også andre deler av statsforvaltningen.

Til toppen