Klima- og skogkonferansen Oslo REDD Exchange 2013

Avskoging bidrar årlig til omlag en sjettedel av verdens klimagassutslipp, og truer livsgrunnlaget til millioner av verdens mest sårbare mennesker. Siden 2007 har Norge ønsket å bevilge inntil 3 milliarder kroner årlig for å snu situasjonen.

Avskoging bidrar årlig til omlag en sjettedel av verdens klimagassutslipp, og truer livsgrunnlaget til millioner av verdens mest sårbare mennesker. Siden 2007 har Norge ønsket å bevilge inntil 3 milliarder kroner årlig for å snu situasjonen. 

Hvilke erfaringer er gjort så langt? Hvordan kan disse erfaringene brukes til å forme veien videre for REDD+? Hvordan kan det internasjonale samfunnet bidra?

29. – 30. oktober 2013 inviterer regjeringens klima- og skogprosjekt over 400 internasjonale deltakere fra frivillige organisasjoner, myndigheter, privat næringsliv og forskningsmiljøer til konferansen Oslo REDD Exchange for å diskutere nettopp dette, samt hvordan Norge og verdenssamfunnet kan bidra til å drive REDD+agendaen videre. 

Over 450 deltakere fra hele verden kommer for å diskutere, og Norges nye klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft åpner konferansen. Flere miljøvern- og skogministre kommer i tillegg til representanter fra frivillige organisasjoner og grasrotaktivister.

Blant dem som skal snakke under konferansen er Gregory Barker, Storbritannias minister for klimaendringer, James Astill, Politisk redaktør i The Economist, Mina Susana Setra, profilert urfolksrepresentant frå den nasjonale urfolksalliansen AMAN i Indonesia og Carlos Klink, statssekretær i det brasilianske miljøverndepartementet.

Mer informasjon om talerne her.

Konferansen vil finne sted på Radisson Blu Scandinavia hotell.

Etter fem år har REDD+ fått betydelig innflytelse i den internasjonale diskusjonen om klima, skog og grønne utviklingsstrategier, og mye er gjort nasjonalt og internasjonalt for å bidra til en reduksjon av avskogingen.

Oslo REDD Exchange 2013 vil blant annet diskutere:

  • Nasjonal framgang i REDD+ 
  • Forhandlinger og finansiering 
  • Klimasmarte landskap 
  • Landrettigheter og urfolks rettigheter
  • REDD+ og likestilling
  • Avskogingsfrie varekjeder 
  • Finansieringsmekanismer for REDD+ og måling og verifisering av skog

Se hele programmet her  

 

Til toppen