Kommisjonen foreslår to nye direktiver for arbeidsinnvandring

Europakommisjonen vil gjøre det enklere for sesongarbeidere å komme til EU for å jobbe. Direktivforslaget sikrer også grunnleggende sikkerhet og helse for arbeiderne. Kommisjonen foreslår også et direktiv om oppholdsbetingelser for personer som er utstasjonert internt i virksomheter.

Kommisjonen la 13. juli 2010 fram to forslag knyttet til arbeidsinnvandring.
- Forslag til direktiv om betingelsene for tredjelandsborgeres innreise og opphold med henblikk på sesongarbeid
- Forslag til direktiv om innreise- og oppholdsbetingelser for virksomhetsinternt utstasjonerte tredjelandsborgere

Begge forslagene skal behandles etter ordinær prosedyre/medbestemmelse med hjemmel i Lisboa-traktaten.

Sesongarbeidsdirektivet:
Forslaget innebærer en hurtigprosedyre (30 dager) for innreisetillatelse i forbindelse med sesongarbeid fra tredjeland, basert på en felles definisjon og felles kriterier, herunder krav om at det skal foreligge en arbeidskontrakt eller et bindende jobbtilbud, som spesifiserer lønn som ligger på eller over et minimumsnivå. Sesongarbeidere skal få utstedt oppholdstillatelse som muliggjør arbeid i en spesifisert maksimumsperiode pr. kalenderår (6 mnd), og det skal også bli enklere å oppnå tillatelse for innreise for påfølgende sesong. Direktivet gir bestemmelser om arbeidsforhold, for å sikre grunnleggende sikkerhet og helse for arbeiderne. Arbeidsgiver skal også dokumentere passende innkvartering. Det fastlegges også en uttrykkelig forpliktelse til tilbakevending etter tillatelsens utløp, og det er ikke mulig å endre status. Tillatelsen skal også legge til rette for sirkulær migrasjon, og vil kunne gis for flere sesonger. 

Du kan lese hele forslaget her.

Virksomhetsinternt utstasjonerte:
Forslaget fremsetter en forenklet prosedyre for virksomhetsinternt utstasjonerte medarbeidere basert på felles og harmoniserte kriterier: den utstasjonerte skal ha en stilling som leder, spesialist eller kandidattrainee (jf. GATS-avtalene). Hvis det kreves av medlemslandet skal vedkommende også ha vært ansatt i virksomheten minst 12 måneder før utstasjoneringen, og virksomheten må fremlegge dokumentasjon på utstasjoneringen hvor også lønn spesifiseres. Det foreslås en særlig ordning for kandidattrainees, det utstedes en særskilt oppholdstillatelse og særlige bestemmelser for familiegjenforening. 

Du kan lese hele forslaget her .

Til toppen