Kongeparet besøker Australia 23.-27. februar

Priv. til red.

DD.MM. kong Harald og dronning Sonja besøker Australia 23.-27. februar. Dette er første gang det avlegges statsbesøk fra Norge til Australia. Hovedformålet med reisen er å fremme norske økonomiske og næringspolitiske interesser i Australia.

Det vil bli lagt særlig vekt på å fremme Norge som kunnskapsnasjon. Besøket vil derfor vise norsk høyteknologisk utvikling i offshoreindustrien, leverandørindustrien, maritim sektor og forsvarsindustrien. Besøket vil understøtte Norge som en ressurssterk, pålitelig og attraktiv partner både politisk og økonomisk. 

Kongeparet ledsages av utenriksminister Børge Brende, olje- og energiminister Tord Lien, statssekretær Øistein Bø, Forsvarsdepartementet og statssekretær Dilek Ayhan, Nærings- og fiskeridepartementet. 

Statsbesøket tar til mandag 23. februar i Canberra med formelle vertskapsarrangementer som bl.a. inkluderer samtale med generalguvernør Peter Cosgrove og møte med statsminister Tony Abbot. Kongen vil også delta på forsvarsindustriseminar denne dagen. Deretter vil besøket fortsette i Sydney, hvor Kongen bl.a. vil åpne Antarktis-seminar på Australian National Maritime Museum. Kongeparet vil også møte nordmenn bosatt i Australia, samt treffe urfolksrepresentanter ved National Centre for Indigenous Excellence. 

Den siste dagen av besøket, fredag 27. februar, vil finne sted i Perth, hvor kongeparet bl.a. vil være tilstede på et norsk næringslivsseminar om olje og gass. 

Akkrediteringsfrist: Mandag 9. februar 2015, kl. 10.00. 

Akkreditering sendes til: press@mfa.no 

Pressekontakter:
For DD.MM. Kongeparet: Marianne Hagen, 900 74 124/ mh@slottet.no
UD-Besøksseksjonen: Kristin Helene J. Hafseld, 916 18 604 / khj@mfa.no
For utenriksministeren: Astrid Versto, 901 92 920/ asve@mfa.no

Til toppen