Kongsberg kommune kåret til Årets barne- og ungdomskommune

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Solveig Horne overrakte prisen til Kongsberg kommune på Årets barne- og ungdomskonferanse i Stavanger.

- Kongsberg er en kommune som legger til rette for at barn og ungdom skal trives. Kommunen har et bevisst forhold til at barn og unge skal ha gode muligheter til å delta på ulike aktiviteter, og de har gode fritidstilbud til barn og unge, sier barneminister Solveig Horne. – Barnemusikkfestivalen Barnivalen, Vitensenteret og Ungdomskaféen er gode eksempler på dette.

Årets barne- og ungdomskommune utmerker seg som et sted der det er godt å vokse opp og som tilrettelegger for at de unge kan bidra. Kommunens nettside og bruk av sosiale medier viser at kommunen er opptatt av å kommunisere med og informere barn og unge på en plattform som de selv er godt kjent med.

- Barn og unge vet best hvordan det er å være ung. Det er de som kan fortelle oss hva de savner og hva de trenger for å ha et godt oppvekstmiljø. En viktig grunn til at Kongsberg får prisen er at de har en aktiv dialog med barne- og ungdomsmiljøene, sier statsråd Horne.

I sin begrunnelse trekker også juryen frem kommunenes samarbeid på tvers av ulike etater, og samarbeidet med kultur- og næringsliv som spesielt positivt.

Fakta:

Hvert år utnevner Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Årets barne- og ungdomskommune. Med denne prisen ønsker departementet å stimulere til enda bedre barne- og ungdomspolitikk i kommunene, og å løfte frem kommuner som jobber særlig godt for å gi barn og ungdom i kommunene et godt oppvekstmiljø.

Kåringen er gjort av en selvstendig jury oppnevnt av BLD.

Juryen har bestått av:

  • Stian Seland, leder i LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Seland har ledet juryens arbeid.
  • Tor Haave, leder i Ungdom & Fritid
  • Karin Gustavsen, forsker ved Telemarksforskning
  • Thomas Wrigglesworth fra Barneombudets kontor