Konsesjonskraftprisen for 2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Konsesjonskraftprisen for 2014 er fastsatt til 10,84 øre kilowattime (kWh). Dette er om lag det samme som prisen i 2013 som var 10,86 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2014.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og fylkeskommunene. Konsesjonskraftordningen skal innebære en varig økonomisk fordel for kommunene.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,5 terrawattimer (TWh) per år.

Et stort antall distriktskommuner og fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Systemprisen hittil i år har i gjennomsnitt vært rundt 29,85 øre/kWh, som er over konsesjonskraftprisen for i år på 10,86 øre/kWh. Kvartalsprisene for leveranser i 2014 ligger nå i gjennomsnitt på om lag 27,59 øre/kWh basert på markedsinformasjon fra Nasdaq OMX. Med en konsesjonskraftpris på 10,84 øre/kWh, vil ordningen gi kraftkommuner og flere fylkeskommuner vesentlige inntekter det kommende året.