Korona: EU-kommisjonen legger frem tiltakspakke i form av fire nye regelverksforslag innen transport

Dette innholdet er mer enn 7 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

EU-kommisjonen presenterte 29. april sin tiltakspakke for transportsektoren. Pakken inneholder fire nye regelverksforslag som skal avhjelpe følger av COVID-19 innen transport. Forslagene berører alle transportsektorene – vei, jernbane, sjø og luftfart.

Link til Kommisjonen/DG MOVEs informasjon om tiltakspakken kan finnes her: https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en

Samferdselsdepartementet ønsker innspill til utforming av norsk posisjon på forslagene. Innspill kan sendes Samferdselsdepartementet på postmottak@sd.dep.no innen 15. mai 2020.

Forslagene kan finnes her:

Forslag om forlengelse av lisenser og sertifikater innen vei, jernbane og sjø:

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down specific and temporary measures in view of COVID-19 outbreak and concerning the validity of certain certificates, licences and authorisations and the postponement of certain periodic checks and training in certain areas of transport legislation

Forslag om endringer i forordningen om havneavgifter:

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/352, so as to enable managing bodies or competent authorities to provide flexibility in respect of the levying of port infrastructure charges in the context of the COVID-19 outbreak

Forslag om endringer i forordning 100872008 som etablerer det indre luftfartsmarkedet:

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) N° 1008/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community in view of the COVID-19 pandemic

Forslag om utsatt gjennomføring av den tekniske delen av jernbanepakke 4:

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2016/797 and Directive (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition period