Viktig skritt fremover for Kosovo

- Lokalvalgene i Kosovo på søndag var et viktig skritt framover for Kosovo, for regionen og for det europeiske samarbeidet for å skape fremgang og utvikling på Vest-Balkan, sier utenriksminister Børge Brende.

- Lokalvalgene i Kosovo på søndag var et viktig skritt framover for Kosovo, for regionen og for det europeiske samarbeidet for å skape fremgang og utvikling på Vest-Balkan, sier utenriksminister Børge Brende. 

Søndag den 3. november ble det gjennomført lokalvalg over hele Kosovo. Valgene er et resultat av avtalen mellom Kosovo og Serbia fra 19. april i år. EU la til rette for forhandlingene frem mot avtalen i april og stilte også med observatører under valget. OSSE bistod Kosovos myndigheter med valggjennomføringen. 

- Mitt første inntrykk er at valgene i all hovedsak ble gjennomført på en god måte. Jeg vil gratuler Kosovos myndigheter med dette, sier Brende. 

Lokalvalget i Kosovo gikk i hovedsak fredelig for seg. Det kom likevel til uroligheter i den delte byen Mitrovica hvor flere valglokaler i den nordlige, serbiskdominerte delen av byen ble stormet og ramponert slik at valget i denne kommunen ble avbrutt. Deltakelsen i lokalvalget ser ut til å ha vært under 50 prosent, men dette er likevel en fremgang sett opp mot forrige lokalvalg. 

- Det er positivt at mange av Kosovos serbiske innbyggere har deltatt i valget til tross for enkelte voldelige hendelser i Nord-Kosovo. Dette er et viktig signal for fremtiden, sier utenriksministeren. 

- Myndighetene i Beograd og Prishtina skal ha honnør for deres konstruktive tilnærming til valgprosessen. Nå som valget er avsluttet, innledes en krevende periode der resultatene skal gjennomføres. Norge vil fortsette sitt samarbeid med Kosovo, Serbia og EU for å bidra til fortsatt framgang i regionen, sier utenriksminister Børge Brende.

Til toppen