Krevende fase i EUs miljøpolitikk

Svak økonomisk utvikling i mange europeiske land har bidratt til lavere ambisjoner i EUs miljøpolitikk. Nytt regelverk for tømmerhandel og nye mål for naturmangfold med ønske om å stanse tap av mangfold innen 2020, er likevel vedtatt. Miljørådene Henrik Eriksen og Knut F. Kroepelien rapporterer om EUs miljøpolitikk i første halvår av 2010.

  • Økonomiske problemer påvirker miljøpolitikken, og medfører lavere ambisjoner
  • Ny kommissær for klimaspørsmål Connie Hedegaard i det nye generaldirektoratet for klima (DG Climate Action) er aktiv, men kjemper i motbakke
  • Økt klimafokus i andre sektorer, blant annet innenfor vannforvaltning, skog og transport
  • Ny kommissær for miljø Janez Potocnik med få lovgivningsambisjoner, men mål om omstilling av EUs økonomi gjennom andre virkemidler
  • Nye mål for naturmangfold vedtatt, og man vil stanse tap innen 2020
  • Nytt Europaparlament med mindre tydelig miljøprofil bant annet for industriutslipp (IED)
  • Spansk formannskap sikrer bra resultat på oppløpet med enighet på industriutslipp og tømmerhandel
  • Belgisk formannskap prioriterer grønn økonomi, men foreløpig uten klar retning
  • EU med store utfordringer i globale forhandlinger, med intern strid om mandater

Les hele rapporten her.

Til toppen