Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det er besluttet at ansatte ved krisesentrene defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise.

Kommunene har plikt til å sørge for et tilgjengelig krisesentertilbud til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. krisesenterloven § 1. Krisesentrene er også den eneste tjenesten som tilbyr et overnattingstilbud til denne gruppen.

Barne- og familiedepartementet vurderer at krisesentrene vil få en stor samfunnsmessig betydning slik koronapandemien nå utvikler seg. Dette gjelder spesielt når det gjelder å beskytte og veilede personer som er utsatte for vold i nære relasjoner. Det er derfor viktig å opprettholde et fungerende krisesentertilbud.

Dette innebærer at ansatte i kommunenes krisesentre inngår i gruppen som kan benytte barnehage- og skoleplass. Det betyr også at ansatte på krisesenter ikke skal omdisponeres til andre oppgaver i kommunen.

Vi minner likevel om at formålet med Helsedirektoratets vedtak er å unngå smittespredning, og at hovedvedtaket er at barnehager og skoler skal være stengt. Antall personell som defineres innenfor viktige samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.