Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

- Bedre byer gir kutt i utslippene

Verdens byer vokser med en million flere innbyggere hver tredje dag. Så mye som 70 prosent av dagens utslipp av klimagasser er i dag tilknyttet byer, og dette kan komme til å øke uten nye sterke tiltak.

Krakow
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen under den forberedende samlingen til klimatoppmøtet i Katowitce senere i 2018. Her i prat med det polske vertskapet. Foto: Jon Berg

- Byene er helt avgjørende for å nå klimamålene. I 2050 vil
70 prosent av verdens befolkning bo i byer, og da må de planlegges slik at utslippene av klimagasser kan reduseres, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han ledet en sesjon om byenes rolle i klimakampen i Krakow i Polen.

Sesjonen samlet ledere fra næringsliv og myndigheter i en diskusjon om klimaløsninger for byer fram mot 2050.

Sjefen for Veolia, et fransk industrikonsern, Antoine Frerot, pekte på godt styresett, gjenbruk og avfallshåndtering som viktige elementer i en miljøvennlig by. Han sa også at det er viktig å ta hensyn til fattige og utsatte deler av bybefolkninngen for å takle klimaproblemene. Det er fare for økende knapphet på vann og strømforsyning.

Det var bred enighet blant deltakerne om at byene er en nøkkel for å få ned utslippene, slik at det er mulig å nå målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Diskusjonene viste at vi har kunnskapen, løsningene og teknologien for å løse problemene.

Det aller viktigste er gode transportløsninger, med kollektivtrafikk, sykkelstier og byer det er mulig å gå i. Biler og busser må gå på miljøvennlig drivstoff. Byene må også ha mange grønne lunger, med parker og hustak med vegetasjon, og bygningene må være klimavennlige, med fornybar strømforsyning og bygningsmaterialer som ikke belaster klimaet, sa Elvestuen.

Diskusjonen løftet fram gode muligheter for å gjøre byene mer klimavennlige. Det ble pekt på fordelen byene har av kort vei fra beslutning til gjennomføring av klimatiltak. Byene kan handle raskt. Mange steder er byene de som driver fram endring, og er modeller for andre. Her er det også godt mulig å få til sirkulær økonomi, ressursene brukes på nytt framfor å bli kastet.

- Det å gjøre byene klimavennlige betyr ikke blod, svette og tårer for menneskene som bor der. Tvert om blir byene mye bedre å bo i. Det blir ren luft, mindre støy, folk får gleden av rent vann og mer natur. Alle vil tjene på klimatiltakene i byene, sa Elvestuen.

Rundt 25 ministre, fra like mange land, er samlet i Krakow denne uken for å diskutere oppfølgingen av Parisavtalen. Her og på toppmøtet i Katowice i desember skal landene forsøke å enes om felles regler for å rapportere om kutt i utslippene. Målet er at ingen skal slippe unna, at alle har samme regler å forholde seg til, og at det skal være åpenhet.

- Disse forhandlingene blir avgjørende for Parisavtalens videre skjebne. Dette blir vanskelig, for under diskusjon om reglene ligger de gamle konfliktene, blant annet mellom rike og fattige land, sier Elvestuen, som selv skal lede en egen sesjon om klimatilpasning. Akkurat her er overføring av penger fra rike til fattige land sentralt, slik at de fattige landene bedre kan forebygge skader som følge av global oppvarming.

 

Til toppen