Kypros presenterte sine prioriteringer i Europaparlamentet

Av Miriam Stackpole Dahl

Kypros overtok EU-formannskapet 1. juli. Mellom 9. og 13. juli presenterte formannskapet sine prioriteringer på ulike områder for en rekke av Europaparlamentets komiteer.

Kypros overtok EU-formannskapet 1. juli. Mellom 9. og 13. juli presenterte formannskapet sine prioriteringer på ulike områder for en rekke av Europaparlamentets komiteer.  

Europaparlamentets egen oppdatering kan leses her. EU-delegasjonens transportråd Olav Grimsbo har skrevet en rapport om presentasjonen av prioriteringene på transportområdet som kan leses her.

I komiteen for industri, forskning og energi la formannskapet blant annet vekt på ønsket om å styrke tilliten til elektroniske transaksjoner med lovforslag om elektronisk id og e-signatur. På forskningsområdet er naturlig nok EUs fremtidige forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 høyt på agendaen for formannskapet.  På landbruksområdet vil reformen av EUs felles jordbrukspolitikk bli det kypriotiske formannskapets hovedprioritet, mens reformen av EUs felles fiskeripolitikk er hovedprioriteten på fiskeriområdet. Kypriotene ønsker også å fortsette utvidelsesprosessen og vil bidra med mer dynamikk til forhandlingene, særlig med Island. På arbeids- og sosialområdet vil blant annet direktivet om utstasjonert arbeidskraft stå sentralt. Den såkalte asylpakken og økt solidaritet mellom medlemslandene når det gjelder behandling av asylsøknader er noe som Kypros’ formannskap er opptatt av på migrasjonsområdet. Les mer om prioriteringene slik de ble presentert for Europaparlamentet her.

Les mer om andre saker som var oppe i Europaparlamentet i uken som var her.

Til toppen