La ned grunnstein for biogassfabrikk på Skogn

Olje- og energiminister Tord Lien la sammen med fiskeriminister Per Sandberg ned grunnsteinen for Biokrafts biogassfabrikk på Skogn. Anlegget skal produsere flytende biogass til bruk i transportsektoren, og vil når det står ferdig være Europas største av sitt slag.

- Effektiv utnyttelse av ressurser er helt avgjørende for å kunne skape et lavutslippssamfunn. Produksjon og bruk av biogass fra restprodukter betyr at vi tar i bruk ressurser som ellers ville gått til spille. Samtidig legges grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien

Enova har støttet Biokraft med til sammen 82 millioner kroner. Prosjektet består av to anlegg som produserer flytende biogass (LBG – liquid biogas). Det ene anlegget skal produsere biogass fra avløpsvannet fra Norske Skogs fabrikk, mens det andre skal produsere biogass fra marint avfall. Anlegget skal ifølge Biokraft produsere totalt om lag 250 GWh biogass. Dette tilsvarer om lag 25 millioner liter dieseldrivstoff med utslipp tilsvarende om lag 60 000 CO2-ekvivalenter.

Olje- og energiminister Tord Lien (t.v.) og fiskeriminister Per Sandberg under grunnsteinsnedleggelsen på Skogn. I midten Biogas adm. dir. Håvard Wollan (foto: HSI/OED)

Olje- og energiminister Tord Lien (t.v.) og fiskeriminister Per Sandberg under grunnsteinsnedleggelsen på Skogn. I midten Biogas adm. dir. Håvard Wollan (foto: HSI/OED)

Til toppen