Landbruk kan redusere folkevandring i utviklingsland

FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat peker på viktigheten av å investere i et bærekraftig landbruk og bygdeutvikling for å kunne takle migrasjonskrisen.

I følge FAOs generaldirektør José Graziano da Silva, har migrasjon vært en pådriver for utvikling gjennom historien. Derimot blir kostnaden høy når det eneste alternativet er å forlate hjemmet. For å takle migrasjonskrisen må det gis flere muligheter i utviklingsland, som bidrar til at mennesker forblir i landsbyene. Muligheten til å drive landbruk reduserer utvandring. 

FAO fremhever viktigheten av å investere i et bærekraftig landbruk og i bygdeutvikling for å hindre migrasjon. FAO vektlegger spesielt tilstrekkelig tilgang til jord og vann, styrke kvinners stilling, øke familiens jordbruk og styrket sosiale beskyttelsesordninger for å redusere migrasjonen.

Til toppen