Webinar |02.12.2020

Lansering av portal for økologiske grunnkart

Klima- og miljødepartementet inviterer til lansering av portal for økologiske grunnkart. Utviklingen av portalen er en sentral del av departementets økologisk grunnkart-satsning for å øke kunnskapen om naturen vår. Portalen er utviklet av Artsdatabanken på oppdag fra departementet.

Sted: På nett

Tid:  03.12. 2020 Kl. 12.00

Pris: Gratis, men krever registrering

Arrangør: Klima- og miljødepartementet

Meld deg på webinaret her. 

(Se under for mer detaljer om deltakelse)

PROGRAM

12:00               Økologisk grunnkart- et kunnskapsløft for naturen, klima- og                           miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

12:10               Presentasjon av portal for økologiske grunnkart, Arild                                       Lindgaard og Øyvind Bonesrønning, Artsdatabanken

12:40               Pause

12:50               Kart fra naturtypekartleggingen og andre kartlag innhentet i                           økologisk grunnkart satsningen, Anne Sundbye,                                                 Miljødirektoratet

13:10               Nye kart fra Norges geologiske undersøkelse, Tom Heldal,                               Norges geologiske undersøkelse

13:25               Pause

13:30 -13:50   Nye kart og videre arbeid med portalen, Arild Lindgaard,                                 Artsdatabanken

 

Regjeringen har satt i gang et kunnskapsløft for natur med økt innsats på å innhente og samle stedfestet kunnskap om arter, natur- og landskapstyper og miljøvariabler. På dette webinaret vil Artsdatabanken for første gang presentere portal for økologiske grunnkart- en kartportal hvor denne kunnskapen samles og vises frem. En tverrsektoriell arbeidsgruppe har pekt ut hvilke kartlag som skal vises i portalen etter fastsatte kriterier. I tillegg vil et utvalg av nye kart innhentet i økologisk grunnkart-satsningen presenteres.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Du vil få tilsendt en kvittering på e-post etter at du har meldt deg på. På lanseringsdagen vil du få tilsendt lenke til webinaret på e-post (husk å sjekke spam-filter først). Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.

 

Meld deg på webinaret her.