Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innlegg ved lanseringen av handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet

Litteraturhuset, 16. februar 2015

- Det er nå, når planen er på plass, at det virkelige arbeidet begynner, sa utenriksminister Børge Brende under lanseringen av handlingsplanen for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet.

Sjekkes mot fremføring

Fredsprosesser

Norge er involvert i flere store fredsprosesser.

Vi jobber for å involvere flere kvinner.

Av åpenbare grunner:

  1. Kvinner har rett til å delta i beslutninger som får konsekvenser for deres liv,
  2. og kvinner kan tilføre avgjørende perspektiver.

Andelen kvinner i FNs meklings- og forhandlingsteam har økt.

I 2013 deltok kvinner i alle de elleve prosessene der FN hadde en rolle.

Men fremdeles er kun ni prosent av forhandlerne i offisielle fredsprosesser kvinner.

Arbeidet med kvinners deltakelse i fredsprosesser er krevende fordi det fortsatt er mange som ikke forstår hvorfor inkluderende prosesser er avgjørende.

Vi møter noen ganger likegyldighet; noen ganger direkte motstand.

Derfor legger handlingsplanen tydelige føringer.

Norge skal gå foran med gode eksempler.

Vi vektlegger opplæring og veiledning om inkluderende prosesser der vi er aktive.

Og vi skal ha kjønnsbalanse i våre delegasjoner. 

Nytt kvinne-meklernettverk

Det finnes mye meklingskompetanse blant nordiske kvinner.

Men den har ikke vært så synlig.

Vi ønsker å fremme og dele denne kompetansen.

Sammen med våre nordiske kolleger vil vi derfor etablere et nordisk kvinne-meklernettverk. 

Fredsbygging

Når en fredsavtale er på plass, skal freden bygges.

Men vi kan ikke bygge av ingenting.

Og vi trenger et fundament å bygge på.

Derfor bistår Norge både i og etter konflikt; med å utvikle

  1. politiske
  2. økonomiske
  3. og rettslige institusjoner

blant annet for å unngå straffefrihet for seksualisert vold.

Vi må også forebygge nye konflikter.

Det er ambisiøst under enhver omstendighet.

Det er umulig dersom halvparten av befolkningen ekskluderes fra fredsprosessen.

Vi sier nå klart fra til FN og Verdensbanken:

Likestillingsperspektivet være del av fundamentet freden bygges på.

  1. For likestilling er stabiliserende.
  2. Og fredsbyggende.
  3. Og en forutsetning for bærekraftig vekst og utvikling.

Humanitær innsats

Humanitære kriser rammer alltid sivile hardt, men kvinner og menn, gutter og jenter rammes ulikt.

Derfor er kjønnsperspektivet i alt humanitært arbeid så viktig.

Utenriksdepartementet legger tydelige føringer overfor humanitære organisasjoner:

Kjønnsperspektivet skal ligge til grunn.

Norske organisasjoner er i front internasjonalt.

Det er rett og rimelig.

For Norge skal være en pådriver; gå foran og vise vei.

Takke sivilt samfunn

Takk til alle dere;

sivilt samfunn, forskere og andre som har vært engasjert i arbeidet med handlingsplanen.

Jeg har møtt dere flere ganger nå, og blir alltid inspirert.

Stå på også i fortsettelsen.

Det er nå, når planen er på plass, at det virkelige arbeidet begynner.

Til toppen