Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lien innledet på Klimatilpasningskonferansen

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Klimatilpasningskonferansen på Ingeniørenes hus i Oslo. Konferansen arrangeres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet. På konferansen ble oppdatert status om hvordan klimaendringene blir i Norge, og status og planer for klimatilpasningsarbeidet.

- Klimatilpasning innen mitt ansvarsområde som olje- og energiminister handler i stor grad om forsyningssikkerhet og sikring mot naturskader. Som vi nylig har vært vitne til på Sør- og Østlandet har mye nedbør ført til skadeflom. Denne regjeringen har forebygging av slike hendelser og samfunnssikkerhet høyt på dagsorden, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På konferansen ble rapporten Klima i Norge 2100 presentert. Rapporten viser at i løpet av de siste 115 år har Norge i gjennomsnitt blitt om lag 1 grad varmere, nedbøren har økt med over 18 prosent, og snøsesongen har blitt kortere i lavlandet og regnflommer forekommer hyppigere. I løpet av de siste 15 år har gjennomsnittstemperaturen økt med nesten en halv grad. Samtidig ble også NVEs Klimatilpasningsstrategi for 2015–2019 lagt fram.

Olje- og energiminister Tord Lien under Klimatilpasningskonferansen. Til høyre vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Olje- og energiminister Tord Lien under Klimatilpasningskonferansen. Til høyre vassdrags- og energidirektør Per Sanderud (foto HSI/OED).

- Siden vi kom i regjeringen har vi økt NVEs bevilgning til tiltak som kartlegging av, og sikring mot flom og skred. Bevilgningene til dette arbeidet i NVE vil også bli adressert i det kommende statsbudsjettet. Det å unngå skader fra slike hendelser er god samfunnsøkonomi. Samtidig har også kommunene har viktige oppgaver i samfunnsberedskapen. De som eier hus, bygninger og infrastruktur må også gjøre sitt for å redusere risiko og konsekvenser for og av slike hendelser mest mulig, sier olje- og energiminister Lien.

På konferansen innledet også klima- og miljøminister Tine Sundtoft og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Gjermund Hagesæter. Rapporten Klima i Norge 2100 er skrevet av forskere ved Meteorologisk institutt, NVE, Bjerknessenteret representert ved Uni Research, Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret, samt Kartverket, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Olje- og energiminister Tord Lien i samtale med vassdrags- og energidirektør Per Sanderud (midten) og direktør i NVEs skred- og vassdragsavdeling Anne Britt Leifseth.

Olje- og energiminister Tord Lien i samtale med vassdrags- og energidirektør Per Sanderud (midten) og direktør i NVEs skred- og vassdragsavdeling Anne Britt Leifseth (foto: HSI/OED).

Til toppen