Autisme- og touretteutvalget leverte sitt arbeid:

Likeverdige tjenester til alle

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk torsdag overlevert utredningen om situasjonen for personer med autismeforstyrrelser og Tourettes syndrom.

Overlevering av autisme- og tourettesutvalgets rapport
Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottar Autisme- og tourettesutvalgets rapport fra utvalgsleder Kari Paulsrud

Regjeringen oppnevnte i juni 2018 et utvalg som har gjennomgått og vurdert dagens situasjon for personer med en autismeforstyrrelse og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom. Arbeidet har vært ledet av advokat Kari Paulsrud.

– Denne rapporten vil gi oss større forståelse og mer kunnskap om hva det innebærer både å ha en slik diagnose og å være pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han påpeker at rapporten også skal brukes i arbeidet med likeverdsreformen. Målet med denne reformen er nettopp å gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med behov for sammensatte tjenester.

Det er første gang det kommer en utredning om Tourettes syndrom, og 30 år siden forrige offentlige utredning om autismespekterforstyrrelser.

– Rapporten løfter frem at mennesker med autisme, tourettes og deres pårørende, må få et likeverdige tjenester uavhengig av bosted, alder og diagnose. Regjeringen vil nå gjennomgå utredningen, og vurdere hvordan dette viktige feltet skal følges opp videre, sier Høie.

Les rapporten