Makedonere lærte om norsk justis- og innenrikspolitikk

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

En gruppe makedonske offentlig ansatte besøkte EU-delegasjonen i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU og norsk justis- og innenrikspolitikk i et EU-perspektiv. Besøket var et ledd i et kapasitetsbyggingsprosjekt som Norge finansierer.

En gruppe makedonske offentlig ansatte besøkte EU-delegasjonen i Brussel for å lære mer om Norges forhold til EU og norsk justis- og innenrikspolitikk i et EU-perspektiv. Besøket var et ledd i et kapasitetsbyggingsprosjekt som Norge finansierer.

Som en del av prosjektet «Sustainable EU Learning and Training System» besøkte denne uken en gruppe på 17 ansatte som jobber med justis- og innenrikspolitikk i makedonske offentlig sektor Brussel, som et ledd i kurset «Justice and Home Affairs – Judiciary Policy».

Gruppen tilbragte en dag ved Norway House, hvor de fikk foredrag om forholdet mellom Norge og EU av EU-delegasjonens informasjonsrådgiver Stian Mathisen samt foredrag fra justisrådene Torill Myhren, Astrid Solhaug og Thomas Hansen om deres respektive arbeidsområder innen justis- og innenrikspolitikkfeltet.

I tillegg til foredragene ved Norway House, møter gruppen i løpet av uken de er i Brussel representanter fra flere EU-institusjoner for å lære mer om hvordan EU jobber med justis- og innenrikspolitikk.

Norge bidrar til Makedonias EU-forberedelser
Gjennom prosjektet «Sustainable EU Learning and Training System» bidrar Norge til Makedonias forberedelser til EU-medlemskap. Prosjektets formål er å støtte Makedonias arbeid med å oppfylle EUs krav til land som søker medlemskap i EU og å hjelpe Makedonia med å implementere EUs stabiliserings- og assosieringsavtale.

I tillegg skal prosjektet støtte makedonske myndigheters arbeid med å styrke demokratiske institusjoner, rettsstaten og menneskerettigheter, samt bidra til å utvikle bærekraftig økonomisk og sosial utvikling. Prosjektet skal også bidra til å skape sterkere bånd mellom Makedonia og Norge.

Et av seks kurs
Kurset «Justice and Home Affairs – Judiciary Policy» er et av seks kurs som finansieres av «Sustainable EU Learning and Training System». Andre områder som også dekkes med egne kurs er transportpolitikk, regionalpolitikk, prosjektledelse, EUs indre marked og beslutningstaking i EUs institusjoner.

Til sammen besøker fire makedonske kursgrupper Brussel i perioden november 2013 til februar 2014 for blant annet å møte EU-delegasjonen, nordmenn som jobber i Europakommisjonen og representanter fra EFTA, ESA og EØS-midlenes sekretariat i Brussel (FMO).

Støtter også andre land på Vest-Balkan
I tillegg til å bidra med støtte til Makedonias forberedelser til EU-medlemskap støtter også Norge andre land på Vest-Balkan i arbeidet med medlemskapsforberedelser.

For Montenegro, som er i forhandlinger med EU om medlemskap, bidrar Norge med midler for å styrke det montenegrinske Utenriksdepartementets forhandlingskapasitet. For Bosnia-Hercegovina og Kosovo, som ikke har startet forhandlingene ennå, skal alle norske bidrag være begrunnet i euroatlantisk integrasjon.

I Serbia har Norge i flere år vært en viktig støttespiller for landets EU-integrasjon. Porteføljen har omfattet prosjekter med sikte på gjennomføring av EU-direktiv på områder fra energi og miljø til justissektor og konkrete tiltak som besøk i Brussel for å lære om EUs institusjoner. Norge og Serbia har nylig undertegnet en rammeavtale for det bilaterale samarbeidet.

– Alt vi gjør på Vest-Balkan tar sikte på å støtte euroatlantisk integrering, sier seniorrådgiver Jannicke Bain i Utenriksdepartementets Vest-Balkan-seksjon.

Norges bistand til Vest-Balkan var i 2013 på omtrent 400 millioner kroner.Som en del av prosjektet var denne gruppen makedonske offentlig ansatte som jobber med justis- og innenrikspolitikk på besøk ved EU-delegasjonen i Brussel 22. januar 2014. Formålet med besøket var å lære mer om forholdet mellom Norge og EU, spesielt på feltet justis- og innenrikspolitikk.

Til toppen