Markering av den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse

Priv. til red.

Regjeringen markerer den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse i Oslo 6. februar. 140 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Norge har et aktivt internasjonalt arbeid med mål om å bidra til å avskaffe kjønnslemlestelse av jenter i løpet av én generasjon.

Denne skadelige praksisen er spesielt utbredt i 29 land i Afrika og Midtøsten og praktiseres også i noen land i Asia og Latin-Amerika. Med en stadig mer globalisert verden med økt migrasjon, finnes praksisen også i USA og europeiske land inkludert Norge. Regjeringen har en egen strategi for en styrket internasjonal innsats for bekjempelse av kjønnslemlestelse.

Fra departementene deltar statssekretær Hans Brattskar fra Utenriksdepartementet, statssekretær Kai-Morten Terning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og statssekretær Cecilie Brein-Karlsen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Program og øvrig informasjon er tilgjengelig her.

Tid: Fredag 6. februar kl 08:30-11:00.
Sted: Kulturhuset, Youngstorget, Oslo

Arrangementet er åpent for pressen. Påmelding her. Twitter: #kjønnslemlestelse

Pressekontakter
Utenriksdepartementet:  Astrid Sehl, mob: 922 84 752, asse@mfa.no 
Barne-, likestillings- og  inkluderingsdepartementet: Ingrid Brandal Myklebust, mob: 995 01 917, ibm@bld.dep.no 
Helse- og omsorgsdepartementet: Per Aubrey Bugge Tenden, mob: 900 91 062, pat@hod.dep.no

Til toppen