Markering av Pakistans 70. uavhengighetsdag

Ambassadør Riffat Masood,
Mine damer og herrer

Det er en stor ære å få komme hit i dag. Det var spesielt flott å oppleve barnetoget.

På vegne av den norske regjeringen vi jeg takke for at vi får delta i feiringen av Pakistans 70. uavhengighetsdag.

La meg først få overbringe våre varmeste gratulasjoner!

Norge og Pakistan har tette bånd. Både mellom våre to stater – men ikke minst mellom det pakistanske og det norske folket.

På 1960-tallet flyttet de første pakistanere til Norge i jakten på arbeid.

Det var ingen enkel reise. De første arbeidsinnvandrerne møtte skepsis, dårlige vilkår og rasisme. Dette er holdninger vi fortsatt kjemper imot, men vi har kommet langt sammenlignet med hvordan det var for noen tiår siden.

De pakistanske arbeidsinnvandrerne bidro den gang, som de gjør i dag, til et viktig mangfold og gjør oss til et rikere samfunn. Det er viktig. Vi trenger mer brobygging mellom mennesker og kulturer.

I dag har andregenerasjons norsk-pakistanere høy deltakelse i både yrkesliv og høyere utdanning. Og flere fremstående politikere og samfunnstopper har familiebakgrunn fra Pakistan.

Og – hvem skulle tro at man kunne vekke til live cricket igjen, en idrett som sist ble spilt i Oslo på midten av 1800-tallet! Nå er det en selvfølge for mange i Oslo.

I dag bor det nesten 40 000 personer i Norge som ble født i Pakistan – eller som har foreldre eller besteforeldre fra Pakistan.

Det er imponerende å se så mange av dere her i dag.

Thank you ambassador Riffat Masood for the invitation, and for bringing you all together on this special day.

Kjære venner,

I dag er det altså 70 år siden Pakistan ble opprettet, som den første nye staten etter andre verdenskrig.

Store endringer skjer ikke av seg selv. Det krever både vilje, evne og gode ledere. Mange hadde jobbet hardt for den nye staten, spesielt Pakistan Movement. De ville ha en separat muslimsk stat, ved å skille ut de nordvestre og nordøstre delene av Britisk India. I ledelsen var Muhammad Ali Jinnah i All-India Muslim League.

For mange pakistanere sees han på som “Den store lederen” og “Nasjonens far”.  

70 år senere kan vi dele hans visjon om et land med like rettigheter for alle, uten diskriminering. Han er kjent for å ha sagt:

“You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this State of Pakistan.”

Disse ordene var ingen selvfølge i verden i 1947 og de er dessverre ikke en selvfølge i hele verden den dag i dag.

I løpet av de 70 årene som har gått, har Pakistan vokst. I 1947 var det om lag 35 millioner innbyggere i Pakistan, er dag er det trolig over 200 millioner som bor i landet.

Den pakistanske økonomien og levestandarden har økt betraktelig, og har hatt en større økning enn gjennomsnittet i verden.

I løpet av sine 70 år har Pakistan fostret flere ekstraordinære personer.

Den yngste nobelprisvinneren gjennom tidende, Malala Yousafzai har rørt en hel verden med sin sterke historie og tydelige budskap om utdanning, kvinners rettigheter og fred.

I dag er det nesten ti år siden den siste militære regjeringen ble erstattet med en demokratisk valgt regjering.

Overgangen til demokrati har ikke vært uten utfordringer. Men vi ser positiv utvikling. I sommer skiftet landet statsminister uten at det påvirket stabiliteten i landets styresett.

Det tredje demokratiske valget på rad vil finne sted neste år.

Det er altså mye å feire.

Samtidig er det også mange utfordringer å ta tak i.

Få land har lidd mer på grunn av terror og ekstremisme, enn Pakistan. Vi deler alle sammen håpet om at landet skal lykkes i kampen mot ondskap og vold.

Det er fortsatt fattigdom og analfabetisme som må bekjempes. Flere må få tilgang til utdanning og helsetjenester.

Menneskerettighetene må styrkes – og det er fortsatt et stykke igjen til det er likestilling mellom menn og kvinner.

------
Norge anerkjente Pakistan som selvstendig stat allerede i 1947. Det er i dag et tett og godt forhold mellom våre to land.

Tidligere statsminister Nawaz Sharif besøkte Oslo i 2015. Utenriksminister Børge Brende besøkte Islamabad i 2015 og i 2016.

Pakistan er – og vil fortsatt være – en viktig partner for Norge og for resten av det internasjonale samfunnet. Et demokratisk, fredfullt og tolerant Pakistan – slik Muhammad Ali Jinnahs drømte om – vil være avgjørende for stabilitet, samarbeid og fremgang i regionen.

Kjære venner,

Vi har gode og nære forbindelser mellom Norge og Pakistan. Det kan vi særlig takke mange av dere for. Dere har brakt Pakistan til Norge – og Norge til Pakistan. Dere tar med dere den rike kulturarven fra Pakistan – og deler med oss.

Det vil jeg takke dere for. Jeg tror på mange nye år med godt forhold mellom Norge og Pakistan, og håper dere får en flott feiring av 70-årsjubileet.

Gratulerer med dagen!

Til toppen