Presseinformasjon

Utenriksministeren deltar på Midtøsten-møte i Paris 3. juni

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- En varig politisk løsning på konflikten mellom Israel og palestinerne er avgjørende for stabilitet i regionen. Partene må vise ansvar og politisk vilje til å løse konflikten og virkeliggjøre to-statsløsningen, sier utenriksminister Børge Brende.

Det franske fredsinitiativet er et svar på den fastlåste fredsprosessen mellom Israel og Palestina og den spente situasjonen som råder i regionen. Formålet med initiativet er å skape et internasjonalt engasjement, blant annet gjennom en serie tiltak, som på sikt kan bevege partene i positiv retning og mot en gjenopptakelse av forhandlingene om en to-statsløsning. En viktig forutsetning i dette arbeidet er å få til en bredest mulig internasjonal enighet om den politiske prosessen for å løse konflikten.

- Det franske initiativet er viktig for å sikre fortsatt bred oppslutning om tostatsløsningen både i regionen og internasjonalt i en tid hvor den politiske prosessen er helt fastlåst, sier utenriksminister Brende.

Ministermøtet i Paris ledes av den franske utenriksministeren Jean-Marc Ayrault. Utenriksministre fra ca. 25 land, inkludert fra Midtøsten-regionen, er invitert. Møtet i Paris er tenkt som et forberedende, første steg på veien mot en større fredskonferanse i løpet av året, der også partene skal delta.

Utenriksminister Brende vil være tilgjengelig for norsk presse etter møtet i Paris ca. kl. 15.00.

Pressekontakt: Guri Solberg, mob. 922 19 769