Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Milliard-avtale for de mest sårbare barna

-Dette er en viktig avtale for de mest sårbare barna i verden. 1,15 milliarder er en historisk stor avtale i norsk sammenheng, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Han deltok da Norad onsdag skrev under en ny samarbeidsavtale med Redd Barna om 1,15 milliarder kroner over fem år.  Avtalen er den største som er  inngått med en sivilsamfunnsorganisasjon noen sinne. Hovedoverskriften på det nye programmet er «Ingen barn skal utelates», som har gjenklang i FNs bærekraftsmål.

- Jeg er veldig glad for å se at avtalen har et sterkere innretning mot sårbare grupper og inkludering av funksjonshemmede. I Utenriksdepartementet forsterker vi nå vår «Leave No one Behind»-tilnærming, sier Ulstein.

- For regjeringen er Bærekraftsmålene - eller Agenda 2030 - veikartet vårt i utviklingspolitikken. Vi når ikke disse målene innen 2030 uten sterke organisasjoner. Partnere som Redd Barna er blant våre viktigste medspillere. Jeg er glad for at en slik fem-årig avtale gir dem økt forutsigbarhet, sier Ulstein.

Organisasjonen er den av de norske frivillige organisasjonene som mottar mest midler fra Norad over sivilsamfunnsbevilgningen. Avtalen som inngås nå, har et tentativt årlig støttebeløp på 230 millioner og gjelder for perioden 2019 til 2023. I tillegg vil et øremerket tiltak i 2019 og 2020 for utdanning i tørkerammede områder i Etiopia på totalt 9 millioner kroner inngå i avtalen.

Programmet omfatter i hovedsak 12 land; Malawi, Mosambik, Niger, Somalia, Sør-Sudan, Uganda, Libanon, Palestina, Myanmar, Nepal, Colombia og Guatemala..

- Det er viktig å ha gode systemer og metoder for å nå de svakeste gruppene. Og det er viktig å ha systemer for resultatmåling som sikrer at bedre levekår og økt inkludering blir dokumentert. Vi vil følge avtalen med Redd Barna med stor interesse og store forventninger, sier Norad-direktør Jon Lomøy.

Til toppen