Møte med nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Solveig Horne møtte representanter fra de nasjonale ressursmiljøene til et felles møte fredag 10. januar.

Hensikten med møtet var å høre om hvordan de ulike organisasjonene jobber og hva de kan bidra med. Solveig Horne la i sin innledning vekt på betydningen av frivillighet for integrering. 

- Regjeringen tar integrering på største alvor, sa Horne. Hun understreket at alle som har fått opphold i Norge, har like rettigheter og plikter. Tolv ulike organisasjoner var til stede på møtet. De fikk presentert sitt arbeid og hva de er opptatt av i tiden fremover.


ARS - Antirasistisk Senter, HRS - Human Rights Service, INLO - Innvandrernes landsorganisasjon, KIA - Kristent Interkulturelt Arbeid, LIM - Likestilling, Integrering, Mangfold, Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank, MIR - Multikulturelt initiativ og ressursnettverk, MiRA – Ressurssenter for minoritetskvinner, NOAS - Norsk Organisasjon for Asylsøkere, OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering, SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Utrop og  IMDi