Møtte Bruneis energiminister

Olje- og energiminister Tord Lien møtte i dag Bruneis energiminister Yang Berhormat i Oslo.

Berhotmat Pehnin er i Norge sammen med viseminister for utenrikssaker Lim Jock Seng og en delegasjon, blant annet for å lære mer om norsk petroleumsvirksomhet, og hvordan Norge har organisert virksomheten.

- Brunei er et land med store petroleumsressurser, særlig gass. Jeg synes det er bra at Brunei og andre land kommer til Norge for å se hvordan vi har organisert vår petroleumsvirksomhet. Det tyder på at andre land mener de har noe å lære av hvordan vi har organisert oss, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Under besøket sitt skal delegasjonen fra Brunei også besøket blant annet Oljedirektoratet, Petoro og Petroleumstilsynet for å se nærmere på hvordan den norske modellen fungerer.

Olje- og energiminister Tord Lien og Bruneis energiminister Yang Berhormat (foto: HSI / OED).

Til toppen