Få overraskelser på møtet i Det europeiske råd

Rapport fra EU-delegasjonen

Statslederne i EU møttes forrige uke i Det europeiske råd for å diskutere arbeidsledighet, fullføring av den europeiske bankunionen og finansieringstilgang for små og mellomstore bedrifter. Rapport fra EU-delegasjonen.

Enda Kenny, Herman Van Rompuy og José Manuel Barrosso holder pressekonferanse etter møtet i Det europeiske råd 27. til 28. juni 2013. Foto: European Union 2013

Statslederne i EU møttes forrige uke i Det europeiske råd for å diskutere arbeidsledighet, fullføring av den europeiske bankunionen og finansieringstilgang for små og mellomstore bedrifter. Rapport fra EU-delegasjonen.

Det ble få overraskelser da det Det europeiske råd fra 27. til 28. juni møttes for fjerde og siste gang under det irske formannskapet. Møtet var i hovedsak en kulminering av en rekke lengre prosesser, forberedt i de ulike rådsformasjonene.

Temaene som sto på agendaen for toppmøtet var blant annet arbeidsledighet, den økonomiske og monetære union, finansieringstilgang for små og mellomstore bedrifter og Serbias forhandlinger om å bli med i EU.

Det viktigste resultatet var allerede tatt ut gjennom enigheten i ECOFIN natt til torsdag om krisehåndtering for banksektoren (blant annet «bank resolution») og enigheten på formiddagen samme dag om EUs langtidsbudsjett (Multiannual Financial Framework, MFF). Mange av tiltakene som omtales i konklusjonene er avhengige av budsjettmidler, og dermed var enigheten om MFF i forkant av møtet viktig.

Les mer om møtet i Det europeiske råd i rapporten fra nestleder Niels Engelschiøn, arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen, finansråd Lars-Erik Østby og skatteråd Astrid Erlingsen ved EU-delegasjonen.

Til toppen