Historisk arkiv

Ny avtale om oljebistand til Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Sudan har tillit til oss når det gjelder forvaltning av olje. Her kan Norge gjøre en innsats for freden i Sudan, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han undertegnet en ny avtale om oljebistand til Sudan.

- Sudan har tillit til oss når det gjelder forvaltning av olje. Her kan Norge gjøre en innsats for freden i Sudan, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han undertegnet en ny avtale om oljebistand til Sudan. 

Solheim og Sudans energiminister Hassan Ahmed al-Zubayr undertegnet 15. oktober en avtale som legger grunnlag for et bredt samarbeid innenfor olje- og gassektoren. 

Norge skal bidra med sin ekspertise til en mer effektiv, åpen og miljøvennlig forvaltning av olje- og gassressursene i Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Sudans energiminister Hassan Ahmed al-Zubayr etter undertegnelsen av avtalen om olje- og gassamarbeid. Foto: UDSudan. Bistanden er en del av det norske Olje for utvikling-programmet, og skal rettes mot både den nasjonale samlingsregjeringen i landet og den regionale regjeringen i Sør-Sudan.  

Konflikten om den oljerike regionen Abyei har vært en særlig utfordring etter at det ble inngått fred mellom Nord- og Sør-Sudan i 2005. Abyei ligger på grensen mellom Nord- og Sør-Sudan. Etter nye voldelige sammenstøt i regionen tidligere i år, ble partene i  juni 2008 endelige enige om en fordeling av oljeressursene.  

Sudan produserer rundt 500.000 fat olje om dagen, og oljesalget er Sudans største inntektskilde. Det meste av oljen utvinnes i Sør-Sudan. Den regionale regjeringen i sør er nærmest fullstendig avhengig av oljeinntekter. Sudan produserer i dag ikke gass, men har gassreserver i Rødehavet.  

Norge har i flere år gitt bistand til Sudans oljesektor, bl.a. til kapasitetsbygging og rådgiving til myndighetene i nord og sør. Det er også en egen oljerådgiver ved den norske ambassaden i hovedstaden Khartoum.  

Les avtaleteksten her.

Til toppen