Presseinformasjon

Morten Høglund til møte om miljøfordrevne

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Morten Høglund deltar på avsluttende konferanse i Nansen-initiativet for fordrevne på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer, i Genève 12. - 13. oktober.

Nansen-initiativet ble lansert av Norge og Sveits i 2011. Initiativet har satt søkelys på hvordan personer som er fordrevet fra sine hjem på grunn av klimaendringer og naturkatastrofer, kan beskyttes bedre. 

På møtet i Genève 12.-13. oktober vil det legges frem en agenda for hvordan dette kan gjøres bedre. Her vektlegges en helhetlig tilnærming og fokus på forebygging og klimatilpasning. Norge er medarrangør til konferansen som vil samle representanter fra over 100 land, FN, IOM og det sivile samfunn. 

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen , 995 68 584