Når ikke målene i samfunnskontrakten

– Målet med samfunnskontrakten var å øke antall nye lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015. Dette målet er ikke nådd. Det som er positivt, er at antall lærlinger i offentlig sektor har økt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Norge trenger flere fagarbeidere. Målet er at arbeidslivet får den fagkompetansen det trenger og at ungdom får realisert sine evner gjennom fag- og yrkesopplæringen, sier kunnskapsministeren. 

Størst vekst i Finnmark

Det er store forskjeller mellom fylkene i hvordan utviklingen har vært fra 2011 til 2014. Fire fylker har en økning på 10 prosent eller mer. Aller best er Finnmark med 26 prosents vekst. Deretter følger Oslo. Tre fylker har en nedgang i perioden. Størst tilbakegang finner vi i Hedmark, hvor antall nye lærlinger har sunket med seks prosent. Akershus ligger også dårlig an.

– Over halvparten av ungdommene i Norge velger yrkesfag, men hvor de bor kan være avgjørende for om de får lærekontrakt eller ikke. Det er ikke bra at tilbudet varierer så mye fra fylke til fylke, sier kunnskapsministeren. 

Størst økning i offentlig sektor

Seks av ni utdanningsprogrammer har en økning, mens resten har en nedgang. Helse- og oppvekstfag har en særlig stor oppgang med over 500 flere lærlinger, noe som vil si en økning på 20 prosent fra 2011 til 2014. Økningen har funnet sted i nesten samtlige fylker. 

I overkant av 70 prosent av lærekontraktene finnes i privat sektor. Fra 2011 til 2014 har det vært en økning fra 13 400 til 13 900 lærekontrakter i denne sektoren. Denne økningen på 500 tilsvarer 4 prosent. I offentlig sektor skiller vi mellom statlig og kommunal sektor. Disse sektorene har hatt en økning på henholdsvis 170 og 450 lærekontrakter. Det vil si at det er henholdsvis 16 og 14 prosent flere nye lærlinger i 2014 enn i 2011. 

– Vi har tro på at de tiltakene regjeringen har innført for å øke antall læreplasser vil virke. Samarbeidspartiene har økt lærlingtilskuddet to ganger på to år. Økt lærlingtilskudd gjør det mer attraktivt å ta i mot lærlinger. Vi vil også skjerpe kravene til de som det offentlige kjøper inn fra gjennom en såkalt lærlingklausul. Det innebærer krav om at anbudsvinner må være godkjent lærebedrift og ha lærlinger i prosjektet, sier kunnskapsministeren. 

Voksne som tar fagbrev øker

I samfunnskontrakten er det et mål om å øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev. Voksen defineres som personer på 25 år eller eldre. Her har det vært en klar vekst siden 2010/11. En økning på 1500 vil si at 17 prosent flere voksne fikk fag- eller svennebrev i 2013/14 enn i 2010/11. Samtlige fylker har en økning i antallet voksne som tar fag- eller svennebrev.

Andelen som gjennomfører øker

Andelen lærlinger som gjennomfører med fagbrev har økt med et par prosentpoeng fra 2008-kullet til 2009- og 2010-kullene. Elektrofag har høyest andel lærlinger som fullfører med fagbrev. Det er betydelige forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvor mange som får fagbrev, og hvor fort de får det. I elektrofag har 89 prosent av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven etter fem år, mens i design og håndverk har 68 prosent oppnådd fagbrev. 

Antallet godkjente lærebedrifter har derfor kun hatt en liten økning.
Totalt har det vært en økning på 400 bedrifter som har lærling.
Men hovedvekten av lærebedrifter er små bedrifter med færre enn 20 ansatte. Det er fordi et stort flertall av landets bedrifter har få ansatte. 

Drøyt to av tre søkere får lærekontrakt

Høsten 2014 var det totalt 27 000 primærsøkere til læreplass. Omtrent 18 600 søkere hadde fått godkjent lærekontrakt innen 1. januar 2015. Dette er 69 prosent av søkerne.

Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Oslo har 81 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt, mens 55 prosent har fått godkjent lærekontrakt i Østfold.

Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere lærerplasser

Til toppen